Kilka wskazówek, jak sprawdzić, czy podwładny pił w zakładzie

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Badanie trzeźwości pracownika jest dokonywane na jego żądanie. Czasem prośba o przeprowadzenie takich testów może pomóc w oczyszczeniu się z bezpodstawnych zarzutów podejrzliwego szefa
Przyjście pijanego pracownika do pracy albo spożywanie alkoholu w pracy to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Na tej podstawie pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie (art. 52 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0B7190F45996F82667C500D9A74EB93F?id=76037]kodeksu pracy[/link]).Sam szef musi pamiętać, że o ile wypowiedzenie zależy w tym wypadku od jego woli, o tyle niedopuszczenie pijanego pracownika do pracy jest wręcz jego obowiązkiem. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C8C92C48921284F14A7F29C3A16F5A1E?id=185407]Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.)[/link] nie pozostawia mu bowiem możliwości wyboru: [b]„Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL