Orzecznictwo

Wydatki na audyt kontrahenta są kosztem

Wydatki poniesione przez spółkę na przeprowadzenie audytu w gospodarstwach rolnych jej kontrahentów, związanego z ubieganiem się przez te gospodarstwa o certyfikaty EUREPGAP, uprawniające do dystrybucji pieczarek na terenie Unii Europejskiej, mogą być uznane za jej koszty uzyskania przychodów. Tym samym ma ona prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących te wydatki
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 22 kwietnia 2009 r. (III SA/ Wa 2489/08).[/b]
Spółka zajmowała się dystrybucją pieczarek. W celu uzyskania certyfikatów jakościowych EUREPGAP i HACCP przeprowadziła audyt w gospodarstwach rolnych należących do jej kontrahentów. Certyfikaty zostały gospodarstwom (w tym spółce) przyznane w 2007 r. Organy podatkowe zakwestionowały prawo spółki do odliczenia VAT naliczonego, podnosząc, że wydatki na przeprowadzenie audytu w gospodarstwach nie są kosztem podatkowym. Ich decyzję spółka zaskarżyła do WSA. Jej zdaniem wydatki te należy uznać za koszty podatkowe, bowiem uzyskanie certyfikatów jakościowych było warunkiem koniecznym dla prowadzenia dystrybucji pieczarek na terenie Unii Europejskiej.
Sąd uchylił decyzję organów i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał bowiem, że organy przedwcześnie odmówiły spółce prawa do odliczenia VAT. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy izba skarbowa stwierdziła, że brak certyfikatów EUREPGAP nie ma bezpośredniego wpływu na ograniczenie rynków zbytu, na których może działać spółka, i kolejny raz odmówił jej prawa do odliczenia. Sprawa znów trafiła do WSA. Sąd uwzględnił skargę spółki, uznając, że wydatki poniesione przez nią na audyt certyfikacyjny w gospodarstwach rolnych kontrahentów spełniały przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, dlatego spółka mogła uznać je za koszty uzyskania przychodów. Tym samym przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z audytem. [i]Radosław Pawlak, Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i] [ramka] [b]Komentuje Joanna Zawiejska-Rataj, starsza konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Poznaniu)[/b] W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są: - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, - które nie zostały ujęte przez ustawodawcę w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Niewątpliwie wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu jakości przez danego przedsiębiorcę są wydatkami pośrednio związanymi z uzyskaniem przychodów. Natomiast w analizowanym przypadku wątpliwe było, czy kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty poniesione przez podatnika w związku z uzyskiwaniem certyfikatów przez osoby trzecie. Warto podkreślić, że w podobnym stanie faktycznym [b]WSA w Warszawie w wyroku z 5 lutego 2008 r. (III SA/Wa 2035/07)[/b] uzależnił możliwość uznania za koszty podatkowe tego typu wydatków od stwierdzenia, czy uzyskanie certyfikatu przez dany podmiot (dystrybutora) jest uzależnione od posiadania odpowiednich certyfikatów przez osoby trzecie (dostawców). Zdaniem sądu, w razie braku takiego związku, zaliczenie do kosztów podatkowych spółki wydatków dotyczących uzyskania certyfikatów jakości przez osoby trzecie nie byłoby możliwe.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL