fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Więcej informacji na niezbyt szkodliwych preparatach

Sprzedawany środek chemiczny powinien być właściwie oznakowany, nawet gdy nie jest określany jako szkodliwy, ale zawiera niewielkie domieszki niebezpiecznych substancji
Zasady znakowania chemikaliów określa nowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B8C122376F45A5B03949A4354BD78DF1?id=306605]rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (DzU z 2009 r. nr 53, poz. 439)[/link]. Choć jest to nowy akt prawny, zawiera dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Są w nim jednak i nowe, dotyczące preparatów nieklasyfikowanych jako szkodliwe. Jeśli w takim, dostępnym dla konsumentów preparacie znajduje się ponad 1 proc. aktywnego chloru, to na opakowaniu musi się znaleźć napis następującej treści:„Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)”.Z kolei preparaty niezaklasyfikowane wprawdzie jako uczulające, ale zawierające przynajmniej jedną substancję mogącą powodować alergię w określonym stężeniu, muszą być oznakowane napisem: „Zawiera (tu nazwa substancji uczulającej). Może powod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA