fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Co spółdzielnia może wiedzieć o mieszkających

Fotorzepa, Darek Golik
Czy administracja spółdzielni mieszkaniowej ma prawo żądać ode mnie podania danych dotyczących osób, które zamieszkują ze mną, takich jak imię i nazwisko, pokrewieństwo, numer PESEL. Jakie dane mogę im podać, żeby administracja była zadowolona?
Spółdzielnie mieszkaniowe gromadzą dane osobowe zamieszkujących z właścicielem osób, aby naliczać im opłaty eksploatacyjne. Część z tych opłat (najczęściej np. za windę, zaliczki na wodę) jest uzależniona od liczby osób zajmujących mieszkanie. Nie znaczy to jednak, że spółdzielnie mają szerokie prawa w zakresie zbierania informacji o mieszkańcach.
[srodtytul]Wystarczy liczba lokatorów[/srodtytul]
Generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO) w swoich interpretacjach podkreśla, że podstawą przetwarzania danych przez spółdzielnię (jako administratora danych swoich członków), są przepisy dwóch ustaw: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=942FCA9911192BC84D898350DF87D221?id=169950]o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F127A59E917564D1E99F15A9F148C5DC?id=171204]prawa spółdzielczego[/link].
Z przepisów tej pierwszej ustawy nie wynika, aby spółdzielnia, w celu określenia bądź naliczenia wysokości opłat za lokal, mogła pozyskiwać (gromadzić) informacje o danych osobowych osób stale lub faktycznie mieszkających w lokalu, poza informacjami dotyczącymi jedynie liczby osób przebywających w określonym lokalu (art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Jednak przepisy te upoważniają zarazem spółdzielnię do naliczania opłat i wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości również wobec każdej z tych osób.
[b]Tym samym o dopuszczalności gromadzenia danych osób zamieszkujących w lokalu członka spółdzielni można mówić dopiero od momentu, gdy spółdzielnia mieszkaniowa podejmie działania w celu dochodzenia swych roszczeń. Zbędne jest żądanie przez spółdzielnię mieszkaniową od jej członków danych osób zamieszkujących w lokalu członka spółdzielni w sytuacji, gdy zadłużenie w lokalu nie powstaje[/b] - uznaje GIODO.
[srodtytul]To sprzeczne z ustawą[/srodtytul]
Wynika z tego, że spółdzielnia nie może zażądać od swoich członków podania imienia, nazwiska, numeru PESEL, a także danych dotyczących osób stale zamieszkujących z członkiem spółdzielni, takich jak data urodzenia, czy stopień pokrewieństwa, powołując się na to, że jest to jej niezbędne do zaktualizowania liczby osób stale zamieszkujących w lokalu, w celu obliczenia wysokości wskazanych przez siebie opłat. Wystarczy podanie spółdzielni informacji, ile osób zamieszkuje w danym lokalu.
Praktyka polegająca na "prewencyjnym" żądaniu danych osobowych osób stale zamieszkujących w lokalu, gdy nie ma podstaw do dochodzenia przez spółdzielnię roszczeń z tytułu zaległości w opłatach, nie jest zgodna z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=90961839F025B73ECDF9650A9D55569E?id=166335]ustawą o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)[/link].
[b]Takie żądanie byłoby natomiast uzasadnione, gdyby spółdzielnia chciała dochodzić należnych jej roszczeń.[/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA