fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Od dzisiaj nowe przepisy w służbie cywilnej

Rozdanie dyplomów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ponad 100 tys. urzędników państwowych zyskało prawo do dodatkowego urlopu. Pracy w urzędach mogą teraz szukać także cudzoziemcy
Dziś wchodzi w życie nowa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174248]ustawa o służbie cywilnej (z 21 listopada 2008 r., DzU nr 227, poz. 1505)[/link]. Przewiduje ona powołanie apolitycznego szefa służby cywilnej oraz likwidację Państwowego Zasobu Kadrowego.
Szef służby cywilnej wraz z piętnastoosobową radą będzie czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem korpusu urzędników administracji publicznej. To stanowisko będzie mogła objąć wyłącznie osoba niezwiązana z żadną partią polityczną. W skład rady wejdzie ośmiu apolitycznych fachowców wskazanych przez premiera i siedmiu przedstawicieli klubów parlamentarnych. Jednoczesna likwidacja Państwowego Zasobu Kadrowego nie oznacza, że osoby powołane w myśl dotychczasowych przepisów na wysokie stanowiska stracą posady. Około 2 tys. dyrektorów generalnych i dyrektorów departamentów zostanie przeniesionych do służby cywilnej w ciągu najbliższych 30 dni. Pozostałe osoby, które zdały egzaminy lub zapisały się do zasobu (takie uprawnienie przysługiwało np. osobom z tytułem naukowym doktora), przez najbliższe dziesięć lat podczas naboru na stanowiska kierownicze nie będą musiały udowadniać swoich kwalifikacji.
Nowela przewiduje także dodatkowe uprawnienia dla pracowników administracji. Urzędnicy służby cywilnej zyskali prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego długość (maksymalnie 12 dni) będzie zależała od stażu pracy w administracji publicznej. Prawo do pierwszego dnia dodatkowego urlopu urzędnik nabędzie dopiero po przepracowaniu pięciu lat. Po upływie każdego następnego roku służby dodatkowy urlop będzie wydłużał się o dzień. [srodtytul]Cudzoziemiec z okienka[/srodtytul] Nowe przepisy przewidują możliwość zatrudniania w służbie obywateli innych państw. Nie każdy obcokrajowiec będzie jednak mógł pracować w administracji, nie wszystkie stanowiska będą dla niego dostępne. Kandydat musi się legitymować potwierdzoną egzaminem znajomością języka polskiego. Nie będzie mógł piastować stanowisk związanych z wykonywaniem władzy i bezpieczeństwem państwa. Zmienią się też informacje podawane przez urząd podczas rekrutacji. Dotychczas publikował on listę kandydatów, którzy zgłosili swoje aplikacje. Mogło to stanowić zagrożenie dla ich aktualnej pracy. Dlatego od dzisiaj urząd nie będzie publikował takiej informacji, tylko nazwisko zwycięzcy konkursu. [srodtytul]Punkty za dobre wyniki[/srodtytul] Zmieniają się także zasady oceny pracy urzędników, która będzie się teraz odbywała co dwa lata. Jeśli urzędnik podczas dwóch kolejnych ocen otrzyma jedną z dwóch najwyższych not (znacznie powyżej oczekiwań i powyżej oczekiwań), to awans na kolejny stopień służbowy nastąpi automatycznie w ciągu 30 dni od oceny. Po otrzymaniu jednej z dwóch negatywnych ocen (poniżej oczekiwań albo znacznie poniżej oczekiwań) zostanie ponownie oceniony po upływie sześciu miesięcy. Jeśli otrzyma drugą ocenę negatywną, to z mocy przepisów straci pracę (z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała już projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Przewiduje on, że dla oceny szeregowych urzędników cztery kryteria będą obowiązkowe, z pozostałych 13 przełożony wybierze trzy dodatkowe pasujące do stanowiska pracownika. [ramka][b]Kryteria oceny pracy urzędników[/b] [b]Obowiązkowe[/b] > rzetelność i terminowość > wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania > zorientowanie na osiąganie celów > doskonalenie zawodowe [b]Do wyboru[/b] > umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych > znajomość języka obcego > skuteczna komunikacja > umiejętność współpracy > pozytywne podejście do petenta > umiejętność negocjowania > zarządzanie zasobami > zarządzanie personelem > podejmowanie decyzji i odpowiedzialność > radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych > samodzielność i inicjatywa > kreatywność > umiejętności analityczne[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA