fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 33 z 28 lutego 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 253 – 254):
- z 10 lipca 2008 r. o upoważnieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 traktatu o Unii Europejskiej; wejdzie w życie 15 marca, - z 13 lutego o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej; 1 marca.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 255 – 256), z 24 i 26 lutego, zmieniające rozporządzenia w sprawie: - warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich; 28 lutego, - Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU); 1 marca. [b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 257 – 258), dwa z 26 lutego, zmieniające rozporządzenia w sprawie: - wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do spraw Uchodźców, - organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do spraw Polaków na Wschodzie; oba 1 marca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 259 – 263): - [b]finansów[/b], dwa 19 i jedno z 25 lutego, w sprawie: – informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, – zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium RP, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (zmiana); oba 15 marca, – sprawozdawczości budżetowej (zmiana); 28 lutego, - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 26 lutego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 28 lutego, - [b]spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej[/b] z 23 lutego w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2009 r.; 28 lutego. Zobacz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=302810]treść DzU nr 33[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA