fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czasem wolno wypowiedzieć angaż terminowy

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Zwalniając z przyczyn niedotyczących pracowników oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawca ma możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem każdej umowy o pracę zawartej na czas określony
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link] zwana popularnie ustawą o zwolnieniach grupowych zawiera szczególną regulację dopuszczającą wcześniejsze wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Dotyczy to jednak tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy). Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 7 tej ustawy, w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Stanowi to niewątpliwie istotne rozszerzenie dopuszczalności rozwiązywania za wypowiedzeniem umów zawartych na czas określony.Zaznaczyć przy tym należy, że unormowanie z art. 5 ust. 7 ustawy dotyczy wszel...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA