fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polityka

Pięć do trzech dla prezydenta

Trzy sprzeciwy Sejm odrzucił. Ale prezydent skutecznie zablokował aż pięć ustaw
Dzięki zastosowaniu weta Lechowi Kaczyńskiemu udało się nie tylko obalić forsowany przez rząd pomysł na reformę służby zdrowia. Nie dopuścił też, by dla osób urodzonych po 1948 r. zmieniły się zasady naliczania i wypłacania rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz by od 1 stycznia weszły z życie nowe przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ta ostatnia sprawa wzbudziła na sali sejmowej ogromne emocje.
– Ta nowelizacja została dokonana pod wpływem lobbystów! Nie tylko jest korzystna dla supermarketów, ale na dodatek dorzyna polski handel – mówił Adam Rogacki z PiS.
O wątpliwościach wokół nowych przepisów o bonach, którymi można płacić w supermarketach, „Rz” pisała jako pierwsza na początku grudnia. Już po uchwaleniu zmian posłowie zorientowali się, że propozycje, które podsunęli im lobbyści, będą działać dokładnie odwrotnie, niż zakładano. Mało tego. Okazało się, że firma Tomasza Misiaka z PO, szefa Senackiej Komisji Gospodarki, który przekonywał do przyjęcia zmian, pracowała kiedyś dla supermarketów. PiS chce, by prace nad tą nowelizacją zbadało teraz Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz odpowiedzialna w rządzie za zwalczanie korupcji Julia Pitera.
– Chodziło nam jedynie o korzystne dla konsumentów zliberalizowanie rynku bonów – przekonują natomiast politycy Platformy.
[ramka]
Jakie możliwości mają głowy innych państw?
[srodtytul]Prezydent silny wetem w USA, bez prawa do niego w Niemczech i Francji [/srodtytul]
[b]Francja[/b]
Prezydent Francji jest wybierany przez obywateli na pięcioletnią kadencję. Odpowiada za politykę międzynarodową, jest głównym dowódcą wojska i ma prawo wydawać dekrety, kontrasygnować ustawy oraz parafować traktaty międzynarodowe. Powołuje i odwołuje premiera. Jeżeli w parlamencie dominuje jego frakcja polityczna, określa cele polityczne rządu. Nie może wetować ustaw, ale może zarządzić ponowną debatę nad nimi w parlamencie oraz może przed uchwaleniem kierować je do Trybunału Konstytucyjnego.
[b]Niemcy[/b]
Prezydent Niemiec jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe złożone z Bundestagu i przedstawicieli krajów związkowych na pięcioletnią kadencję. Ma czysto reprezentacyjne znaczenie. Nie ma prawa do wetowania ustaw. Może je odesłać do Trybunału Konstytucyjnego.
[b]Czechy[/b]
Prezydent Czech określany jest w konstytucji jako jeden z elementów władzy wykonawczej. Większość decyzji politycznych wymaga zgody zarówno jego, jak i premiera. W ciągu 15 dni od otrzymania zatwierdzonego przez obie izby parlamentu projektu ustawy może podjąć decyzję, że go nie podpisze, i odesłać do Izby Deputowanych. Ta może odrzucić weto zwykłą większością głosów swoich członków, nie wprowadzając żadnych zmian do projektu. W takim przypadku ustawa jest uchwalona. W innym – trafia do kosza.
[b]Stany Zjednoczone[/b]
W USA prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na cztery lata. Jest szefem administracji federalnej, naczelnym dowódcą sił zbrojnych, szefem rządu oraz promotorem ustaw. Posiada prawo weta trzech rodzajów. Może odmówić podpisania ustawy. To weto może być odrzucone większością 2/3 głosów w Kongresie. Może również nie zająć stanowiska wobec projektu, przez co ustawa wchodzi w życie bez jego zgody, oraz nie wydać aktów wykonawczych do ustawy. Wtedy trafia ona do kosza.
[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA