fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wspólnik zapłaci składki, nawet jeśli nie ponosi winy za zaległości

Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność za nieuiszczone składki na ubezpieczenia społeczne na analogicznych zasadach jak za zaległości podatkowe. Jest to więc odpowiedzialność surowa i obejmująca niejednokrotnie znaczne kwoty
Wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne spółki i wspólników wynikające z działalności spółki.Stanowi o tym art. 115 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link] oraz art. 31 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)[/link].Zasada ta ma zastosowanie również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Zaś za zobowiązania powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.Istotne jest przy tym, że ustawodawc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA