Niepełnosprawny na zasiłku to większa absencja chorobowa

Wolno nam naliczyć ryczałt za te miesiące, w których niepełnosprawny był na zasiłku chorobowym. Pod warunkiem że wykażemy koszt, jaki w związku z tym ponieśliśmy
W tym wypadku wchodzi w grę koszt zwiększonej absencji chorobowej polegający np. na wykazaniu niższej produktywności niepełnosprawnego. Szacujemy ją, porównując średnie absencje chorobowe pracowników niepełnosprawnych i pozostałych w tym samym okresie sprawozdawczym, tj. kiedy byli na zasiłku chorobowym. Wynika tak z najnowszego stanowiska pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. To zwrot o 180 stopni, gdyż niedawno jego biuro odmawiało prawa do ryczałtu w takiej sytuacji.Wyliczając teraz najniższy pułap intensywności pomocy w poz. 38 [b]dokumentu INF-D-P oraz 46 INF-U-P[/b], ryczałt ustalamy za miesiące, kiedy ponieśliśmy koszty związane z jego zatrudnianiem. Chodzi o koszty wymienione w § 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=250621]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działal...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL