fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Abc franczyzy

Franczyza (z ang. franchising) - system sprzedaży towarów, usług lub technologii. Jest on oparty na długotrwałej i ścisłej współpracy między odrębnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą i franczyzobiorcami. System polega na tym, że franczyzodawca daje swoim franczyzobiorcom prawo i obowiązek prowadzenia przez nich działalności zgodnie z koncepcją franczyzodawcy. W zamian za opłaty franczyzowe przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat prowadzenia firmy, użycza swojej marki oraz innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej.Umowa franczyzowa należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. Oznacza to, że nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby obowiązkową treść takiej umowy. Zgodnie jednak z wyrażoną w kodeksie cywilnym zasadą swobody umów, strony mogą zawrzeć umowę według swego uznania, o ile jej treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa franczyzowa ma charakter umowy m...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA