fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Aktywa równe PKB Polski

autor zdjęcia: Rafał GuzOd prawej: Piotr Wiesiołek (wiceprezes NBP), Stanisław Kluza (przewodniczący KNF), Paweł Lisicki (redaktor naczelny „Rz”), Paweł Jabłoński (zastępca redaktora naczelnego „Rz”)
Rzeczpospolita
„Rz” już po raz szósty wybrała najlepsze instytucje finansowe w Polsce. Aktywa 547 banków, towarzystw ubezpieczeniowych,TFI i PTE zbadanych przez „Rz” osiągnęły na koniec 2007 r. rekordowe 1,3 bln złotych
W porównaniem z ubiegłym rokiem nasze zestawienia „urosły” o 200 mld złotych, trzeba jednak pamiętać, że analizując rok 2006, braliśmy pod uwagę prawie 450 instytucji finansowych, a ranking nie obejmował firm leasingowych. Jednak mimo tej zmiany przez pryzmat „Świata pieniądza” znakomicie widać coraz lepszą kondycję całego sektora.
Najlepiej w ubiegłym roku wypadły banki – ich wyniki były zdecydowanie lepsze od oczekiwań rynku. Pięć największych z nich w 2007 r. zarobiło łącznie 8,3 mld zł i mogło się pochwalić dynamiką wzrostu zysku sięgającą 30 proc., co musi budzić uznanie.
Polski sektor bankowy należy do najbardziej rentownych w Europie. Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych sięgnął w 2007 r. 25,1 proc i był jednym z najwyższych wśród wszystkich branż w Polsce. Sukcesy finansowe to jednak niejedyny powód, dla którego w ubiegłym roku było o bankach głośno. Szerokim echem odbiła się fuzja banku BPH i Pekao, która nie tylko stworzyła nowego lidera rynku bankowego, ale doprowadziła również do poważnych zmian w innych segmentach rynku finansowego.
Wśród największych instytucji finansowych swoją pozycję silnie wzmocniły PTE i TFI, choć na wartości zarządzanych przez nie aktywów silnie odbiło się przerwanie trwającej od 2003 roku giełdowej hossy. Powszechne towarzystwa emerytalne zarobiły w zeszłym roku prawie 700 mln zł w porównaniu z ponad 600 mln zł rok wcześniej.
Mimo osłabienia giełdy najszybciej w ubiegłym roku rosły zyski towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i domów maklerskich. Zysk TFI w zeszłym roku podwoił się i sięgnął 1 mld zł, natomiast wynik netto domów maklerskich wzrósł o 80 proc. DM wraz biurami maklerskimi zarobiły 1,7 mld zł. Zysk był pochodną rekordowych obrotów na giełdzie, bo pośredniczenie w obrocie instrumentami finansowymi daje im największe zyski.Kolejny rok skokowo rozwijał się rynek leasingu, który w w 2007 r. zwiększył się o 50 proc. i osiągnął wartość 33 mld zł. Podobnie dynamicznie rozwijał się rynek faktoringu, który wzrósł o 55 proc. i był wart 31 mld zł, a w tym roku może dojść nawet do 50 mld zł. W tym segmencie cały czas szybciej niż obroty faktorów rosną obroty banków zajmujących się tą działalnością.
Poza dużymi bankami silnie rozwijał się sektor bankowości spółdzielczej. Jego przedstawiciele zarobili w zeszłym roku o 37 proc. więcej niż w 2006 r., a ich suma bilansowa zbliżyła się do 50 mld zł. Cały czas dynamicznie rozwijają się spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Na pośredniczeniu w pożyczkach dobrze zarobili doradcy finansowi. Dzięki pośrednikom banki udzieliły kredytów na kwotę 11,7 mld zł, a dynamiczny rozwój tego rynku skłania kolejne podmioty do zajęcia się tym lukratywnym segmentem rynku.
Pozytywny wpływ na wyniki ubezpieczycieli majątkowych miała koniunktura na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednak walka o pozyskanie klientów i wprowadzony na jesieni 2007 r. podatek Religi spowodowały, że sektor ten nie jest już tak rentowny. Jego zyski spadły o 46 proc., a głównym winowajcą jest PZU, który wcześniej wypracowywał ponad 85 proc. zysku branży. Niższe wyniki miało również 14 innych instytucji. Nie bez znaczenia była sytuacja na rynku kapitałowym. Ta jednak bardziej odbiła się na rynku ubezpieczeń na życie, które musiały całkowicie zmienić ofertę produktów.
Dynamiczny rozwój branży finansowej trudno będzie powtórzyć w 2008 roku, ponieważ polska gospodarka nie rozwija się już tak szybko, a nasze rodzime instytucje mogą w końcu odczuć światowy kryzys sektora finansowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA