fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Ocena koniunktury w przemyśle i handlu lekko w dół

Produkcja budowlano-montażowa rośnie szybciej niż w maju
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przemyśle oceniany jest mniej optymistycznie niż w maju. Podobnie jest w handlu detalicznym. Koniunktura w budownictwie wciąż oceniana jest pozytywnie
Z badań GUS wynika, że możliwy jest nieznaczny spadek zatrudnienia. Przewidywany jest nieco szybszy niż prognozowano w maju wzrost cen wyrobów gotowych.
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest pozytywnie, jednak mniej korzystnie niż przed rokiem.
Oceny bieżącej produkcji i sytuacji finansowej są lepsze od formułowanych w maju.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 33 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 6 proc.
Produkcja budowlano-montażowa rośnie szybciej niż w maju.
Przewidywania na najbliższy kwartał w zakresie portfela zamówień i produkcji są nieco mniej optymistyczne od majowych.
32 proc przedsiębiorców planuje prace budowlano-montażowe za granicą. Ich prognozy wskazują na utrzymanie się portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w maju.
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie i nieco lepiej niż w maju.
Wzrost cen realizacji robót budowlano - montażowych może być nieznacznie wolniejszy. Przedsiębiorcy planują zwiększać zatrudnienie, choć w mniejszym stopniu niż przewidywali w maju.
Indeks ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w czerwcu wynosi 10 wobec 11 w maju.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 14 proc.
Utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sprzedaży towarów i sytuacji finansowej. Prognozy na najbliższe miesiące są jednak mniej korzystne od majowych.
Planowany na najbliższe miesiące wzrost zamówień na towary u dostawców może być mniejszy niż zapowiadano w maju.
meble, rtv, agd: 23 (21 w maju)
pojazdy samochodowe: 10 (14 w maju)
włókno, odzież, obuwie: 8 (14 w maju)
żywność: 5 (6 w maju)
Ogólny klimat koniunktury w przemyśle oceniany jest mniej optymistycznie niż w maju. Indeks wynosi 17 wobec 20 w maju.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 28 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 11 proc. Pozostali przedsiębiorcy uważają, że ich sytuacja nie uległa zmianie.
Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącego krajowego portfela zamówień. Zagraniczny portfel zamówień ulega niewielkiemu zmniejszeniu.
Bieżąca produkcja rośnie wolniej niż przed miesiącem. Na najbliższy kwartał przewiduje się niewielkie spowolnienie wzrostu zarówno portfela zamówień jak i produkcji.
Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany za zbliżony do wystarczającego.
Przedsiębiorcy odczuwają nieco większe niż przed miesiącem trudności w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych, mimo zmniejszenia opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów. Prognozy są jednak wciąż pozytywne.
wyroby chemiczne: 29 (– 5 pkt)
maszyny i aparatura elektryczna: 22 (– 4 pkt)
odzież i wyroby futrzarskie: -12 (– 8 pkt)
wyroby włókiennicze -8 (– 7 pkt)
skóry wyprawione i wyroby z nich: -5 (–13 pkt)
Źródło: GUS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA