fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sankcja VAT to nie podatek, lecz kara

Dodatkowe zobowiązanie w VAT może być traktowane tylko jako kara administracyjna wymierzana przedsiębiorcom, którzy składają nierzetelne deklaracje. Nie jest więc sprzeczne z dyrektywą
Wynika tak z wyroku WSA w Gdańsku z 20 maja 2008 r. (I SA/Gd 41/08).Spółka przedwcześnie odliczyła VAT. Spowodowało to wydanie przez organy podatkowe obu instancji decyzji, w których określiły nadwyżkę podatku naliczonego. Ustaliły też dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Spółka wniosła skargę do WSA.Zarzuciła naruszenie konstytucji poprzez wydanie rozstrzygnięcia jedynie na podstawie przepisów polskiej ustawy o VAT z 2004 r. Twierdziła, że ustalenie dodatkowego zobowiązania narusza art. 27 ust. 1 i 2 VI dyrektywy oraz zasadę neutralności i proporcjonalności podatku.Innego zdania były organy podatkowe. Uważały, że wskazywane przez spółkę przepisy wspólnotowe nie zostały naruszone. Podatkiem obrotowym jest taki, który ma fundamentalne cechy VAT. Jest powszechny, proporcjonalny, obciąża wartość dodaną i jest nakładany w każdej fazie obrotu. Dodatkowe zobowiązanie nie ma takich cech. Dlatego nie ma przeszkód, aby je stosować.Co na to sąd? Stwierdził, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA