fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dokumentacja jest potrzebna wtedy, gdy firmy są powiązane

Szczegółową dokumentację podatkową muszą przygotowywać spółki przeprowadzające transakcje z podmiotami powiązanymi. Ustalenie tych powiązań może być trudne
Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji obowiązku sporządzania dokumentacji. Praktyka pokazuje jednak, że przedsiębiorcy już na tym etapie napotykają wiele trudności. Wynikają one głównie z mało precyzyjnego sposobu określenia kryteriów powiązań w ustawach podatkowych. Dotyczy to także powiązań kapitałowych i organizacyjnych.Kryteria powiązań określone są w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obie ustawy ustalają je tak samo. Przepisy te precyzują, kiedy można mówić o powiązaniach między podmiotem krajowym i zagranicznym oraz między dwoma podmiotami krajowymi.Związki o charakterze międzynarodowym zaistnieją wtedy, gdy:- podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski (podmiot krajowy) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA