fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Produkcja rośnie, ale nastroje gorsze

Rzeczpospolita
Mimo wzrostu zamówień w firmach prognozy na najbliższe miesiącenie są najlepsze
Koniunktura w przemyśle przetwórczym w maju się poprawiła. Obrazujący ją wskaźnik zwiększył swoją wartość o jeden punkt. Jest to wartość o 5 punktów niższa niż w maju 2007 roku – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.
Majowa poprawa koniunktury jest spowodowana większą aktywnością firm prywatnych; publiczne informują o gorszych wynikach. Rosną też zamówienia, co pozwala oczekiwać poprawy koniunktury, jednak nastroje przedsiębiorstw uległy pogorszeniu. Oczekują spadku zatrudnienia, pogorszenia ich kondycji finansowej, a także kondycji całej gospodarki.
W nadchodzących miesiącach należy zatem oczekiwać raczej pogorszenia koniunktury. Natomiast poziom produkcji w skali miesiąca się zwiększył, ale tylko w firmach prywatnych. W obu grupach przedsiębiorstw rosną zamówienia, ale firmy informują o spadku zatrudnienia i pogorszeniu ich kondycji finansowej. Przewidywania na najbliższą przyszłość są pesymistyczne. Firmy gorzej niż przed miesiącem i przed rokiem oceniają kondycję gospodarki. Gorzej niż przed trzema miesiącami oceniają korzyści z eksportu. Produkcja na eksport maleje, podobnie jak konkurencyjność naszych towarów.
Najwyższą wartość, +40 punktów, wskaźnik koniunktury przyjął dla produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Najniższą, -9 punktów, dla produkcji tkanin. W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa najwyższą wartość wskaźnik koniunktury przyjął, tak jak przed miesiącem, dla przedsiębiorstw dużych, zatrudniających od 501 do 2000 osób.
IRG SGH. Prezentację wyników zawiera opracowanie „Koniunktura w przemyśle. Maj 2008. Business Survey. May 2008“, kontakt: IRG SGH, ul. Rakowiecka 22, Warszawa,e-mail: irg@sgh.waw.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA