fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po przeprowadzce rozliczamy się w nowym urzędzie

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, gdy podatnik (osoba fizyczna) zmienia miejsce zamieszkania? Czy w momencie zmiany zamieszkania (przeprowadzenia się na teren innej gminy), czy w chwili przerejestrowania pojazdu? A może w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej?
Decydujące znaczenie ma data zmiany miejsca zamieszkania. Z końcem miesiąca – w którym nastąpiła przeprowadzka – dotychczasowy organ podatkowy przestanie był właściwy. Od początku następnego miesiąca właściwy będzie organ podatkowy nowego miejsca zamieszkania.Podatek od środków transportowych uregulowany jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. O obowiązku podatkowym mówi art. 9 ustawy. Zgodnie z jego ust. 5 obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA