fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Jakie podatki trzeba zapłacić, gdy odzyskuje się nieruchomości

Wraz z bratem staram się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (grunt na terenie Warszawy) na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ziemia nie została użyta na cel publiczny (budowa bloków mieszkalnych), który był powodem wywłaszczenia. Nastąpiło ono w 1957 r. Właścicielem działki był nasz nieżyjący od kilku lat ojciec. Jakie podatki wiązałyby się z nabyciem tej nieruchomości, a jakie musiałabym zapłacić, gdybym chciała sprzedać ziemię wcześniej niż po pięciu latach? – pyta czytelniczka.
W pani wypadku zastosowanie będą miały przepisy o podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 1996 r. (sygn. FPS 7/96) zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest restytucją uprzedniego stanu prawnego. Jest to więc zdarzenie, które nie kreuje prawa, ale przywraca wcześniej istniejące stosunki prawnorzeczowe. Oznacza to, że do celów ustalenia statusu prawnego nieruchomości należy przyjąć, iż wywłaszczenie nigdy nie nastąpiło, a ziemia pozostawała własnością pani ojca aż do jego śmierci. Zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego ustawowi spadkobiercy (czyli pani i brat) nabyli nieruchomość w chwili śmierci ojca. Sam zwrot nie stanowi momentu jej nabycia. Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn, to należy pamiętać, że nawet jeżeli od chwili nabycia spadku (śmierci ojca) minęło pięć lat, nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ustawa o tym podatku przewiduje bowiem specyficzny moment powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z jej art. 6 ust. 4, jeżeli nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a stwierdzono je następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. W tym wypadku będzie to wydanie stosownego wyroku sądowego. W pani sytuacji nie powinna powstać konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ spadek otrzymany od najbliższej rodziny jest obecnie od podatku zwolniony (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Jeśli chce pani sprzedać nieruchomość, to skutki podatkowe będą zależały od momentu nabycia spadku, czyli śmierci ojca. Jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym został nabyty spadek, upłynęło pięć lat, dochód ze sprzedaży będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 10 ust. pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jeśli nie upłynęło jeszcze pięć lat, ale spadek został nabyty przed 31 grudnia 2006 r., można (na podstawie odpowiednich przepisów przejściowych) zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Przepisy te stanowią, że jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny, przychody uzyskane z jej sprzedaży są wolne od podatku.
Jeżeli natomiast spadek został nabyty po 1 stycznia 2007 r., żadne z wyżej wskazanych zwolnień nie będzie możliwe do zastosowania. Wówczas od dochodu ze sprzedaży nieruchomości należy zapłacić 19 proc. podatku.Transakcja sprzedaży nie będzie natomiast objęta VAT, ponieważ nie będzie to sprzedaż na zasadzie prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie ma obowiązku zapłaty VAT.
—oprac. mpa
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA