fbTrack

Rolnicy

Rolniku, pilnuj wysokości swojego podatku

2755 zł – tyle maksymalnie wynosi podatek dochodowy za 2008 r. rolnika, który – mimo prowadzenia dodatkowo działalności gospodarczej, chce płacić składki do KRUS zamiast dużo wyższych do ZUS
Ten sam podatek za 2007 r. nie może natomiast przekroczyć – przypomnijmy – 2693 zł.
Uwaga! Zaświadczenie o wysokości podatku z działalności gospodarczej za ubiegły rok trzeba złożyć do KRUS do 31 maja br. W tym roku 31 maja przypada w sobotę. Jednak – jak informuje KRUS na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl – „termin ten nie może być przesunięty na inny dzień powszedni. Zaświadczenie można przesłać do właściwej jednostki kasy (placówki terenowej lub oddziału regionalnego) pocztą, jednakże data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 31 maja 2008 r.”. Rolnicy, którzy do 31 maja 2008 r. nie złożą zaświadczenia albo wprawdzie to zrobią, lecz będzie z niego wynikać, że w 2007 r. przekroczyli kwotę podatku dochodowego 2693 zł, zaczną od 1 lipca 2008 r. płacić składki do ZUS. To oznacza dla nich wyższe obciążenia.
Dla porównania: rolnik prowadzący działalność gospodarczą, który jest dziś ubezpieczony w KRUS, płaci za drugi kwartał 2008 r. składki w łącznej wysokości 538 zł (uwaga, termin ich uiszczenia upływa już za tydzień). Natomiast płacąc składki do ZUS za sam tylko kwiecień, oddałby (łącznie z obowiązkową składką zdrowotną i dobrowolną składką chorobową) 770,19 zł, a bez składki chorobowej 727,56 zł. Przypomnijmy, że zasadniczo rolnicy, którzy oprócz upraw i hodowli zajmują się działalnością gospodarczą, nie mają prawa do ubezpieczenia w KRUS. Wyjątek zrobiono właśnie dla tych, u których dochody z własnej firmy są naprawdę niewielkie. Jakie? O tym decyduje kwota podatku dochodowego za poprzedni rok. Co roku się ona zmienia, jej wysokość za każdym razem ogłasza minister rolnictwa. O maksymalnej kwocie podatku za 2007 r. (2693 zł) minister rolnictwa poinformował w Monitorze Polskim z 2007 r. nr 18 (poz. 219). Natomiast niedawno, w Monitorze Polskim z 2008 r. nr 31 (poz. 277), ogłosił kwotę podatku za 2008 r. Podatek dochodowy rolnika za ten rok nie będzie mógł przekroczyć 2755 zł. Oczywiście wysokość podatku za ubiegły rok to niejedyny warunek, by móc płacić składki do KRUS. Ważne jest również to, by: - jednocześnie prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub w dziale specjalnym, - nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym, - nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Rolnik, który chciałby dopiero założyć firmę lub wznowić przerwaną działalność gospodarczą, musi oprócz tego nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata płacić składki do KRUS. Tylko to będzie go uprawniać do pozostania przy tym ubezpieczeniu. Opisane zasady wynikają z art. 5a ust. 8 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL