Po ilu latach urząd może ustalić stratę w innej wysokości niż przedsiębiorca

Fiskus może zweryfikować wielkość straty obliczonej przez firmę. Pozwalają mu na to przepisy ordynacji podatkowej. Nie precyzują jednak, po jakim czasie można wydać decyzję w tej sprawie. Zdaniem WSA w Gdańsku nawet po 11 latach. Ten pogląd budzi jednak wątpliwości
Organ podatkowy może kwestionować wielkość strat. Efektem takiego postępowania jest decyzja administracyjna określająca stratę w innej wysokości niż podana przez przedsiębiorcę. Od takiej decyzji, podobnie jak od określającej zaległość podatkową, można się odwołać.Wydanie decyzji określającej wysokość straty w kwocie innej niż zadeklarowana przez podatnika nie ma żadnego wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego za rok, którego dotyczy decyzja (zobowiązanie to, skoro przedsiębiorca i tak ponosi stratę, jest nadal równe zeru). Decyzja ta często ma jednak olbrzymi wpływ na zobowiązania podatkowe za kolejne lata. Wynika to z odliczania przez podatnika zadeklarowanej wcześniej straty od dochodu osiągniętego w kolejnych latach podatkowych.Przedsiębiorca zadeklarował za 2000 r. stratę w wysokości 900 tys. zł. Zakładając, że osiągał dostatecznie wysoki dochód, mógł stratę odliczyć w kolejnych latach 2001 – 2005 (w każdym z tych lat nie w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL