Jak rozliczać wpłaty na fundusz w zakładach pracy chronionej

Środki zewnętrzne zasilające zakładowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych zaliczamy do przychodów. Są więc opodatkowane. Nie wszystkie jednak
Firmy, które otrzymują status zakładu pracy chronionej (zpchr) mają obowiązek tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Mówi o tym art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawa o rehabilitacji). Fundusz taki tworzony jest po to, by finansować rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą oraz ubezpieczenia osób niepełnosprawnych zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. Dla środków tych przedsiębiorca powinien mieć odrębny rachunek bankowy.Zfron nie jest jednak w przepisach podatkowych traktowany tak jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 3 pkt 5 ustawy o PIT do przychodów nie są zaliczane te, które w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz. Dla zfron takich uregulowań jednak brak. A to powoduje, że środki zewnętrzne zasilające ten fundusz, m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL