fbTrack

Akty prawne

Monitor Polski Nr 24 z 25 marca 2008

Uchwała Sejmu RP (poz. 234) z 12 marca w 40. rocznicę Marca 1968 r.
Postanowienia prezydenta RP (poz. 235 – 237): - z 6 marca o powołaniu członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesa NBP – pierwszego zastępcy prezesa NBP,
- z 28 i 30 listopada 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. Zarządzenia (poz. 238 – 239): - prezesa Rady Ministrów nr 29 z 18 marca w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa; weszło w życie 25 marca, - prezesa NBP z 17 marca o wejściu do obiegu 26 marca monet nominalnej wartości 10 zł i 100 zł oraz 28 marca o wartości 2 zł, wszystkich z napisem SYBIRACY.Obwieszczenia (poz. 240 – 241): - ministra gospodarki z 5 marca w sprawie ogłoszenia dnia, w którym umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu rozwiązaniu, oraz wykazu umów długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu, - prezesa KRUS z 6 marca w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2008 r. Ogłoszenie przewodniczącego KRRiT (poz. 242) z 18 marca o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Komunikaty ministra rozwoju regionalnego (poz. 243 – 244), z 3 i 6 marca, w sprawie: - wytycznych w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, - zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006”. Zobacz treść M.P. nr 24
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL