fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Banki liczą na wzrost udzielanych kredytów

Bloomberg
Bankowcy oczekują, że w drugim kwartale roku wzrośnie popyt na kredyty – wynika z najnowszej ankiety „Sytuacja na rynku kredytowym” przeprowadzanej przez NBP.

W pierwszych trzech miesiącach roku banki złagodziły i złagodziły warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, choć skala tej zmiany była nieznaczna.

Był to kolejny kwartał z rzędu, gdy największy odsetek banków zadeklarował obniżenie marż kredytowych (procent netto około 49 proc.). Jednocześnie, część banków obniżyła pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększyła maksymalną dostępną kwotę kredytu.

W pierwszym kwartale 2015 większość banków nie odczuła zmian popytu na kredyty krótkoterminowe ze strony firm, ale w przypadku kredytów długoterminowych wzrósł popyt zgłaszany przez duże przedsiębiorstwa (procent netto około 40 proc.) i w mniejszym stopniu przez małe i średnie przedsiębiorstw.

Z ankiety NBP wynika też, że banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty długoterminowe dla przedsiębiorstw, uzasadniały go zwiększonym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji oraz finansowanie zapasów i kapitału obrotowego. Kolejnym bodźcem, który przyczynił się do wzrostu popytu na kredyty długoterminowe były zmiany zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami (procent netto około 41 proc.).

Według zapowiedzi bankowców w drugim kwartale łagodzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw będzie kontynuowane, przy czym w większym stopniu będzie dotyczyć małych i średnich firm, w mniejszym w odniesieniu do dużych firm. Jednocześnie w drugim kwartale 2015 r. ankietowane banki oczekują istotnego wzrostu popytu ze strony przedsiębiorstw dla większości kategorii kredytów.

Słaba koniunktura utrzymuje się za to w kredytach mieszkaniowych. W I kwartale 2015 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Było to zgodne z zapowiedziami banków z poprzedniej edycji ankiety. Wynikało to głównie z wejścia w życie zaostrzonych wymogów dotyczących minimalnego wkładu własnego oraz z obniżenia planów sprzedażowych w niektórych bankach. W efekcie banki odczuły istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, co nie było zaskakujące, ponieważ banki sygnalizowały to w poprzedniej ankiecie. W kolejnych miesiącach możliwe jest niewielkie złagodzenie kryteriów polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i jednocześnie oczekiwany jest wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

Dużo lepiej sytuacja wygląda na rynku kredytów konsumpcyjnych, na którym odczuwalny był wzrost popytu, choć w mniejszym stopniu niż przewidywano kwartał wcześniej. Pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, choć również na mniejsza skalę niż przewidywano.

Jednocześnie ankieta NBP pokazała ciekawe zjawisko dotyczące kosztów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Z jednej strony banki obniżały marże kredytowe, ale jednocześnie istotnie podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu. Można to wiązać z obniżeniem stóp procentowych NBP wpływającym bezpośrednio na spadek marż i dążeniem banków do utrzymania dotychczasowej zyskowności na tym kredycie.

Banki sygnalizują też wysoką presję konkurencyjną. Jednocześnie zdecydowana większość spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na ten typ kredytów (takie oczekiwanie sformułowało około 60 proc. banków).

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA