fbTrack

Rolnicy

KRUS nie musiał informować

Prowadzący działalność powinni sami się dowiedzieć o zmianie przepisów
Reforma ubezpieczeń rolniczych w połowie 2004 r. wykluczyła z nich wiele osób, które nie złożyły na czas oświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej. KRUS nie informował ich o zmianie przepisów, która spowodowała to wykluczenie. Wielu bez swojej winy straciło w ten sposób prawo do ubezpieczenia rolniczego.
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (2 maja 2004 r.) osoby prowadzące działalność pozarolniczą miały obowiązek poinformować KRUS do 30 września, w jakiej formie opodatkowana jest ta działalność. Jeśli była wykonywana w poprzednim roku, rolnik musiał także udokumentować wysokość należnego podatku za ten okres. Gdy działalność gospodarcza opodatkowana była na innych zasadach niż ryczałtem lub jeśli podatek za 2003 r. przekroczył kwotę 2528 zł, rolnik był wykreślany z ubezpieczenia w KRUS. Taki sam skutek miało niezłożenie informacji w terminie. W takiej sytuacji znalazła się Marzena B., która poza gospodarstwem rolnym prowadziła także mały sklepik spożywczy. Spełniała wszystkie wymagane przez nowe przepisy przesłanki pozostania w ubezpieczeniu rolniczym, ale nikt nie poinformował jej o obowiązku przesłania do KRUS dodatkowych informacji. Mało tego, regularnie otrzymywała z KRUS pisma o wysokości składek, w żadnym jednak nie było nawet słowa o nowych przepisach.
Nie złożyła więc wymaganych informacji i została wykreślona z KRUS na początku 2005 r. Wtedy też odwołała się do sądu, żądając przywrócenia do ubezpieczenia. Powołała się na to, że ubezpieczyciel miał obowiązek poinformować ją o zmianie przepisów. Jeśli tego nie uczynił, ona nie może ponosić negatywnych skutków zmiany przepisów. Gdy sprawa dotarła do [b]Sądu Najwyższego, ten na rozprawie 4 kwietnia 2008 r. (sygn. I UK 287/07)[/b] oddalił skargę kasacyjną Marzeny B. Stwierdził, że obowiązek pouczenia to wyjątkowe i rzadko stosowane w ubezpieczeniach społecznych rozwiązanie. Brak pouczenia ze strony KRUS o zmianie przepisów nie może uchylać dokonanej w 2004 r. reformy przepisów. Jej celem było wykluczenie z tego ubezpieczenia osób, które powinny płacić składki do ZUS. Ponadto SN powołał się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który dwukrotnie stwierdził, że te przepisy są zgodne z konstytucją.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL