fbTrack

Biznes

Orlen kupił pół łotewskiej spółki z prawami do wydobycia

Zarejestrowana w Holandii spółka zależna PKN Orlen, Orlen International Exploration & Production Company BV, kupiła połowę udziałów Odin Energi Latvija za około 2,09 mln zł. Spółka zależna partnera Orlenu, Kuwait Energy Company nabyła pozostałe udziały łotewskiej spółki po tej samej cenie
Nabycie tych udziałów daje Orlenowi 45 procent udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
- Przejście własności udziałów Odin Energi Latvija na Orlen International Exploration & Production nastąpi w dniu zapłaty ceny za nabywane udziały. [...] Zakup udziałów w Odin Energi Latvija daje prawo do 45 procent udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego - głosi komunikat. Orlen International Exploration & Production Company BV i Kuwait Energy Netherlands Corporation nabyły udziały w spółce od zarejestrowanej w Danii spółki Odin Energi A/S.
Spółkę Orlen International Exploration & Production Company, która zajmie się górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, działalnością geologiczną i poszukiwawczo-rozpoznawczą, Orlen zarejestrował w Holandii w połowie marca br. Koncern objął w niej 100 procent udziałów za 18 tysięcy euro. W połowie listopada 2007 rada nadzorcza PKN Orlen zatwierdziła strategię spółki na lata 2007-2012, która zakłada m.in. wzrost nieorganiczny, polegający m.in. na uruchomieniu działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej. Pod koniec listopada Orlen otrzymał na pięć lat koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Polski, w rejonie lubelskim. PKN Orlen szacuje, że przerób ropy naftowej w całej grupie (Polska, Czechy, Litwa) wzrośnie w 2008 roku o 19 procent (4,5 mln t) do 27,6 mln ton/rocznie.
Źródło: isb

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL