fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

KNF silniejsze po dyrektywie

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wdroży do polskiego prawa m.in. dyrektywę Wypłacalność II, umożliwi Komisji Nadzoru Finansowego wzmocnienie ochrony klienta w ubezpieczeniach.
KNF już teraz przygotowuje rekomendacje, które po uchwaleniu ustawy, powinny stosować zakłady ubezpieczeniowe, aby chronić interesy własne, a przy okazji też klientów.
- Nasze zalecenia mają dotyczyć produktów inwestycyjnych, wyznaczać standardy, które zapobiegną powstawaniu złych produktów – wyjaśnił wiceprzewodniczący komisji Lesław Gajek. – Chcemy, aby zakłady same monitorowały sprzedaż swoich ubezpieczeń, badały satysfakcję klientów i na bieżąco reagowały, jeśli okaże się, że jakiś produkt nie spełnia określonych przez nas standardów – dodał.
Rekomendacje mają dotyczyć dwóch obszarów: zarządzania produktem, gdzie określone zostaną etapy i zasady, na jakich zakłady ubezpieczeń będą projektować, analizować i weryfikować produkt przed jego wprowadzeniem na rynek. Jak również zasady, które będą obowiązywać w trakcie całego życia produktu, tak aby zakłady tworzyły, wprowadzały na rynek i posiadały w swojej ofercie jedynie takie produkty ubezpieczeniowe, których cechy, w tym dotyczące ryzyka, opłat czy kanałów dystrybucji mogły spełniać oczekiwania klientów, do których oferta jest kierowana. – Oczekujemy, że ubezpieczyciele stworzą grupę docelową odbiorców dla danego produktu i będą przeprowadzali analizę scenariusza korzystnego i niekorzystnego sprzedaży – stwierdził Gajek.
Drugi zestaw rekomendacji ma obejmować badania adekwatności produktu, co oznacza, że zakłady ubezpieczeń będą miały obowiązek oceniać, czy produkt oferowany danemu klientowi jest odpowiedni do jego potrzeb, wiedzy, doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie i jego sytuacji finansowej oraz szerzej informować klienta o produkcie. - Ograniczy to ryzyko nietrafnej sprzedaży – zaznaczył wiceprzewodniczący. - KNF wskaże jak ubezpieczyciele mają analizować z jednej strony potrzeby klienta, a z drugiej strony jego możliwości; jeśli analiza wykaże, że produkt jest dla klienta nieodpowiedni, to zakład ubezpieczeń produktu nie zarekomenduje, a klient, który nadal będzie chciał go nabyć, będzie musiał odręcznie sporządzić treść oświadczenia, że jest świadomy ryzyka i jest zdecydowany na produkt, mimo negatywnej rekomendacji zakładu ubezpieczeń.
Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF zapewnił, że prace nad rekomendacjami KNF już się rozpoczęły. W jego ocenie, po ich wprowadzeniu powinna znacząco zmniejszyć się skala niedopasowania produktu do klienta. Dodał, że projekty założeń rekomendacji zostaną przedstawione członkom Komisji w połowie bieżącego roku. Po przeprowadzeniu publicznych konsultacji, wydanie rekomendacji jest planowane na początku 2016 r. - Dlatego kluczowe jest, aby ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej została przyjęta w obecnej kadencji parlamentu – zaznaczył Jakubiak.
Przewodniczący zdradził, że rozpoczęły się również w KNF wstępne prace analityczne nad rekomendacjami w sprawie szkód osobowych, w których określony zostanie pożądany przebieg procesu obsługi przez zakład ubezpieczeń roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za szkodę na osobie oraz za śmierć osoby bliskiej. Wskazane zostaną m.in. czynniki jakie zakład ubezpieczeń powinien brać pod uwagę przy wycenie szkody i ustalaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. – Nie mamy zamiaru tworzyć żadnej tabeli poziomu wypłat, to zostawiamy zakładom – wyjaśnił prof. Gajek. - Będziemy raczej dążyć do stworzenia jednolitych zasad postępowania przy takiej likwidacji, czyli określenia kryteriów, którymi w naszej ocenie powinien być stopień pokrewieństwa, poziom uszczerbku na zdrowiu. Dodał, że to pomoże ustalić zakładom poziom rezerw na te wypłaty na odpowiednim poziomie. W ostatnich stress testach pojawiły się bowiem zakłady dla których ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami środków na ten cel stanowiło drugą pozycję po ryzyku związanym z poziomem stóp procentowych.
Rekomendacje – jak zapewnił przewodniczący Jakubiak - będą bazowały na analizie praktyki rynkowej, przepisów prawa oraz doświadczeń KNF i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego. Założeniem jest wydanie rekomendacji przez KNF w I połowie 2016 r.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów projekt ustawy, zawierający też rozwiązania prokonsumenckie zaproponowane przez UKNF w 2011 r., może trafić do Sejmu w marcu br. i zostać uchwalony w obecnej kadencji parlamentu.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA