fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna dla wszystkich biednych

Materiały prasowe
Usługi prawne, podobnie jak usługi medyczne, dotyczą najważniejszych dla obywateli spraw. Warto, aby system pomocy prawnej dla najuboższych był tworzony w sposób przemyślany i kompleksowy – uważa adwokat Radosław Płonka.

Proces legislacyjny bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych jest chaotyczny. Z jednej strony trwają bowiem prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, z drugiej następują zmiany w ustawie o PIT wprowadzające zwolnienie z podatku dochodowego dla niektórych osób otrzymujących bezpłatną pomoc prawną.

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z początkiem 2015 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny, przyznane decyzją administracyjną (art. 21 ust. 1 pkt 117a ustawy). Osoba ta zobowiązana jest złożyć oświadczenie o pobieraniu ww. świadczeń, podając m.in. swoje dane identyfikacyjne oraz numer decyzji przyznającej.

Czy to racjonalne

Zwolnienie nie ma wpływu na korzystanie z innego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy, przysługującego po otrzymaniu bezpłatnej pomocy prawnej od świadczeniodawcy, który udziela jej w związku z promocją lub reklamą. Wówczas wolna od podatku będzie wartość pomocy, jeżeli nie przekroczy kwoty 200 zł i nie będzie dokonywana na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym.

Tak więc bezpłatna pomoc prawna, której wartość nie przekracza jednorazowo 200 zł, może być zwolniona z podatku dochodowego bez spełniania dodatkowych warunków. Gdy przekroczy jednorazowo tę kwotę, beneficjent powinien spełnić dodatkowe warunki, m.in. korzystać z pomocy społecznej.

Najbardziej jednak racjonalne i uzasadnione społecznie byłoby wprowadzenie w ustawie o PIT zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnej pomocy prawnej bez względu na kryterium majątkowe i bez względu na to, kto takiej pomocy udziela. Nie znajduje bowiem racjonalnego uzasadnienia zwolnienie z podatku dochodowego jedynie tych osób, którym organy państwa przyznały świadczenia z pomocy społecznej. Są bowiem niezamożne osoby, które z różnych względów z pomocy społecznej nie korzystają.

Ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej wskazuje, że wysokie koszty najbardziej utrudniają dostęp do pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Zasadne jest więc pytanie, dlaczego jest ona opodatkowana podstawową, 23-procentową stawką VAT. Usługi prawne, podobnie jak usługi medyczne, dotyczą najważniejszych dla obywateli, życiowych spraw (w szczególności jeśli chodzi o odpowiedzialność karną). Dlatego zwolnienie ich z opodatkowania VAT – podobnie jak usług medycznych – pozwoliłoby obniżyć koszt o 23 proc. i stanowiłoby bardzo realne wsparcie państwa dla osób niezamożnych.

Niezbędne jest wsparcie

Wracając do samej ustawy, mającej na celu utworzenie systemu przedprocesowej pomocy prawnej ludziom najuboższym oraz informacji w postaci infolinii dostępnej dla każdego, należy uznać ją za krok w dobrym kierunku. Nowa ustawa powinna upowszechnić korzystanie z wykwalifikowanych prawników i zwiększyć świadomość prawną społeczeństwa.

Z mojej praktyki adwokackiej, w szczególności w sprawach prowadzonych z urzędu, wynika, że niejednokrotnie pomoc prawna, udzielona jeszcze na etapie przedsądowym, jest absolutnie niezbędna. Osoby niezamożne, wykluczone społecznie, nie miały do tej pory możliwości skorzystania z fachowej pomocy na etapie przed postępowaniem sądowym. Tymczasem niepoprawne sformułowanie pisma wszczynającego postępowanie mogło niekiedy zdecydować o przegraniu procesu, w szczególności w sprawach cywilnych. Stworzenie przez państwo odpowiedniego systemu bezpłatnej pomocy prawnej umożliwi osobom, których nie stać na zwrócenie się do profesjonalisty, odpowiednie zabezpieczenie praw i interesów.

Autor jest adwokatem, ekspertem prawnym BCC, wspólnikiem w kancelarii Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni s.c.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA