fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne a funkcjonowanie w społeczeństwie

www.sxc.hu
2 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej opracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka propozycje standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, wychowania i opieki.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na konieczność zmiany funkcjonowania tych placówek. Podkreślił, że misją i rolą ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych powinno być przygotowanie wychowanków do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego życia w warunkach pozainstytucjonalnych. Tymczasem obecnie zbyt często opuszczają je młodzi ludzie pozbawieni umiejętności i kompetencji funkcjonowania w środowisku otwartym. Dlatego też istnieje pilna potrzeba określenia nowej roli merytorycznej tych placówek, tak aby zaistniał wzorzec adekwatny do oczekiwań i potrzeb współczesnego społeczeństwa, zgodny z założeniami nauk pedagogicznych. W standardach rzecznik odniósł się również do warunków socjalno-bytowych przebywających w ośrodkach dzieci i młodzieży, podkreślając wyraźne dysproporcje natury infrastrukturalnej i organizacyjnej między placówkami, co może prowadzić do nierównego traktowania przebywających tam wychowanków i niedostatecznej jakości pracy tych ośrodków.

Jednocześnie Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na konieczność wdrożenia opracowanych standardów do obowiązującego systemu prawnego poprzez wydanie właściwego rozporządzenia, obligującego do ich przestrzegania. Uznał również za zasadne powołanie przy Ministrze Edukacji Narodowej zespołu specjalistów, który weryfikowałby stopień realizacji powyższych standardów przez ośrodki i mobilizował je do doskonalenia jakości pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Nad określeniem ww. standardów pracował powołany przez Rzecznika Praw Dziecka Zespół, w skład którego weszli przedstawiciele świata nauki, resortu edukacji oraz praktycy. Zespołowi przewodniczył prof. Marek Konopczyński, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA