Nierzetelna informacja może drogo kosztować spółki giełdowe

Optimus SA musi zapłacić 500 tys. zł kary na naruszenie obowiązków informacyjnych.
Karę nałożyła w 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie uwzględnił skargi Optimusa, a 4 kwietnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki (sygn. II GSK 218/08).Wyroki obu sądów powinny także i innym spółkom giełdowym uświadomić, że konsekwencje finansowe za niewypełnianie obowiązków informacyjnych mogą być bardzo dotkliwe. Obowiązki te są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania rynku papierów wartościowych – podkreślił NSA.Określa je art. 56 ustawy z 2005 r. o ofercie publicznej (...) Właśnie ten przepis rażąco – jak stwierdziła KNF, a potwierdziły sądy – naruszył Optimus. Spółka ze znacznym opóźnieniem powiadomiła o podwyższeniu kapitału zakładowego, akcjonariuszach biorących udział w walnym zgromadzeniu, o nabyciu akcji spółki Zatra w Skierniewicach i porozumieniu z jej prezesem. W wyniku tych zawirowań kontrolę nad Optimusem utracił przejściowo jego gł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL