fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 28 marca 2008

KARTA POLAKA
- znowelizowana 29 lutego ustawa o Karcie Polaka; jeden z jej zmienionych przepisów stanowi, że posiadacz Karty może się ubiegać o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o refundację tej opłaty (DzU nr 52, poz. 305) MONETY
- dzisiaj wchodzi do obiegu moneta nominalnej wartości 2 zł, z napisem SYBIRACY i wizerunkiem sylwetek ludzkich na tle pni drzew (MP nr 24, poz. 239) SŁUŻBA CELNA - znowelizowana 18 marca ustawa o Służbie Celnej (DzU nr 53, poz. 311) ZEZWOLENIA DEWIZOWE - w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych przybył § 11a. Pozwala on rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę z innymi państwami obszaru Schengen odstąpić od obowiązku zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro; rozporządzenie obowiązuje od 28 marca, ale z mocą od 21 grudnia 2007 r. (DzU nr 53, poz. 317)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL