fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracownik w upadającej firmie

Bankructwo niemieckiej firmy transportowej Rico i kłopoty jej polkowickiej spółki córki, a przede wszystkim setek zaniepokojonych o swój los pracowników (kierowców), to dobra okazja do przybliżenia statusu pracowników firmy w upadłości.
Na co oni mogą liczyć? Piotr Zimmerman: Pracownik w postępowaniu upadłościowym jest najbardziej uprzywilejowanym wierzycielem. Po pierwsze jego wierzytelności zaspokajane są w kategorii pierwszej, a zatem przed wszystkimi innymi wierzycielami. Po drugie nie musi czekać na likwidację majątku masy i ma prawo do prawie natychmiastowych wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Na szczęście osłania ich FGŚP, ale chyba nie w pełni? Ochrona funduszu nie jest pełna. Łączna kwota świadczeń za jeden miesiąc nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. A świadczenie może być wypłacone za czas nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające ogłoszenie upadłości. Formuły ustawowe są jeszcze bardziej skomplikowane, w efekcie w najlepszym razie pracownik ma prawo do sumy nieprzekraczającej sześciu przeciętnych wynagrodzeń, uwzględniając w tym uprawnienie do trzymiesięcznej odprawy i trzymiesięczne zaległości w płatnościach. Świ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA