fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorca dokumentuje wydatek, jeśli chce go zaliczyć do kosztów

Imprezy integracyjne poprawiające komunikację wewnętrzną w firmie i motywację pracowników są kosztem przedsiębiorcy. Musi mieć jednak dowody potwierdzające charakter tych spotkań
Może to być na przykład program imprezy integracyjnej przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację spotkania czy lista pracowników biorących w nich udział. Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IP-PB3-423-556/07-3/DG).Podatnik (spółka), który wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), prowadzi działalność ubezpieczeniową. Dba więc o stworzenie właściwej atmosfery w pracy, integrację zatrudnionych, wzmocnienie ich więzi z firmą i dobre relacje między nimi. Dlatego organizuje co jakiś czas spotkania okolicznościowe o charakterze integracyjnym, w których uczestnictwo jest dobrowolne. Imprezy, organizowane dla pracowników poszczególnych działów, jak również dla wszystkich pracowników spółki, składają się przede wszystkim ze wspólnej zabawy, konsumpcji i zawodów sportowych. Mogą też mieć charakter szkoleniowo-integracyjny.Spółka chciała się więc upewnić, czy wydatki ponoszone ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA