fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba zapłacić za godzinę zgubioną przy zmianie czasu

Ci, którzy w niedzielną noc 30 marca, kiedy wchodzimy w czas letni, będą mieli nocną zmianę, nie dopracują jednej godziny. Szef musi im zapłacić za to jak za przestój
Przy zmianie czasu z zimowego na letni świadczący pracę od 22 do 6 wykonują obowiązki faktycznie przez siedem, a nie osiem godzin. Nie wypracują więc obowiązującego ich w okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. Należy się zatem odwołać do art. 81 k.p., dotyczącego tzw. przestoju. Zgodnie z nim pracodawcę obciąża ryzyko wypłaty wynagrodzenia w razie niezawinionej przez pracownika przerwy w pracy.Brak jednej godziny wynikającej z przesunięcia zegarów nie jest co prawda spowodowany działaniami pracodawcy, ale wynika z przepisów. – Pracownik jest jednak gotowy do świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i za taki powinien otrzymać wynagrodzenie – zauważa Piotr Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje to wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stałą stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony – 60 proc. wynagrodzenia...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA