fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli zawini podatnik, fiskus nie przywróci terminu

Organ podatkowy może odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, jeśli pracownik spółki pozostawia korespondencję na poczcie i nie stara się o pisemne potwierdzenie jej nadania. Zaniedbanie to uzasadnia odmowę
Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 7 lutego 2008 r. (I SA/Gl 629/07).Pracownik spółki ostatniego dnia terminu, na 10 minut przed zamknięciem, udał się do urzędu pocztowego. Po otrzymaniu zapewnienia, że przesyłka będzie nadana jeszcze w tym dniu, pozostawił ją na poczcie. Przesyłkę nadano jednak następnego dnia. Skutkiem tego było przekroczenie terminu. Winą za nieterminowe nadanie przesyłki spółka obciążyła urząd pocztowy. Twierdziła, że pracownik stawił się w godzinach pracy urzędu, złożył dyspozycję nadania przesyłki i na stanowczą prośbę o opuszczenie poczty z uwagi na dużą kolejkę oczekujących – połączoną z zapewnieniem, że przesyłka zostanie tego dnia odprawiona – zostawił list, nie czekając na potwierdzenie jego nadania. Zdaniem spółki od momentu, kiedy przesyłka znalazła się w rękach pracownika poczty, nie miała już wpływu na zachowanie terminu.Z argumentacją tą nie zgodziły się jednak organy podatkowe. Stwierdziły, że powo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA