fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy szef nie płaci, załoga może żądać upadłości

Jeśli zalegasz z wypłatami pensji, pracownicy mogą wystąpić o ogłoszenie twojej upadłości. Ale jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy rzeczywiście takie postępowanie uzasadnia sytuacja ekonomiczna
Właściciel sklepu od kilku miesięcy z opóźnieniem wypłaca pracownicom połowę należnych im wynagrodzeń. Natomiast zatrudnione uważają, że jego sytuacja nie jest tak zła, aby uzasadniała takie postępowanie. Pytają, czy mogą wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości sklepu i czy w takiej sytuacji otrzymają zaległe wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Możliwość wystąpienia do sądu z takim wnioskiem przysługuje wszystkim wierzycielom dłużnika, a więc także każdemu pracownikowi z osobna. Podstawą ogłoszenia upadłości nie są jednak krótkotrwałe zaniechania w spłacie należności. Sąd może ogłosić upadłość, gdy istotnie, obiektywnie, z powodu sytuacji finansowej przedsiębiorca nie jest w stanie ich regulować, bo rzeczywiście jest bankrutem.Jeśli za brakiem wypłaty wynagrodzeń stoi zła wola pracodawcy, a nie kłopoty finansowe, pracownicy powinni inaczej dochodzić swoich praw. Przede wszystkim mogą wystąpić do sądu pracy z pozw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA