fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Odsetki za zaległy czynsz jednak zwolnione z podatku

Po wielu sprzecznych interpretacjach urzędów i izb skarbowych w końcu wiemy, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe nie muszą płacić podatku od odsetek za spóźnienie w zapłacie czynszu
Jest to bowiem dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów z 5 marca 2008 r. (DD6/8213/11/ KWW/07/MB7/82; pisaliśmy o niej już w „Rz” z 8/9 marca w artykule „Spółdzielnie już wiedzą, jak płacić CIT”) wydanej na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej (co oznacza, że zastosowanie się do niej nie może szkodzić podatnikom).
Podatek trzeba będzie natomiast zapłacić od dochodów z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, np. z wynajmu powierzchni budynków mieszkalnych na reklamy, dachów pod anteny satelitarne, lokali użytkowych.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT nieopodatkowane są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Ze zwolnienia wyłączone są dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (bez względu na to, na co zostały wydane). Ustawa o CIT nie definiuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Pierwszą próbę jego wyjaśnienia Ministerstwo Finansów podjęło w piśmie z 22 grudnia 2006 r. (DD6-8213-438/WK/06/339/391). Nie rozstrzygnęło jednak wszystkich wątpliwości, chociażby związanych z rozliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat czynszów. Praktyka była bardzo różna, część organów podatkowych (np. Izba Skarbowa w Katowicach) uważała, że są one opodatkowane, część (np. Urząd Skarbowy w Krasnymstawie oraz Urząd Skarbowy w Pułtusku), że zwolnione (pisaliśmy o tym w „Rz” z 25 stycznia 2008 r. w artykule „Problemy z CIT od odsetek to efekt luki prawnej”). W interpretacji z 5 marca br. MF stwierdziło, że odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z zasobów mieszkaniowych są zwolnione z podatku. Co więcej przyznało, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również „pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie”. Są to np. piwnice, strychy, garaże, a także tzw. nieruchomość wspólna, którą stanowi „grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, chodniki przed budynkami mieszkalnymi, media na terenach, na których znajdują się te budynki”. Zdaniem resoru pojęcie zasobów mieszkaniowych obejmuje również „pomieszczenia związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania lokali i budynków mieszkalnych, tj. pomieszczenia administracji, kotłowni oraz osiedlowych warsztatów konserwacyjno-remontowych”. W skład zasobów mieszkaniowych wchodzą też grunty. Przychodem z gospodarki zasobami jest więc też „wartość otrzymanego nieodpłatnie na własność gruntu, na którym stoją budynki mieszkalne (np. przez jego zasiedzenie bądź w formie darowizny)”. Oczywiście zwolnienie przysługuje tylko wtedy, gdy dochód zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Cieszy, że Ministerstwo Finansów w końcu zdecydowało się wyjaśnić wątpliwości w sprawie dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Do tej pory wiele organów podatkowych uważało bowiem, że odsetki od zaległego czynszu nie są zwolnione z podatku. Trudno było im nawet odmówić racji, gdyż są to przecież przychody finansowe, a nie przychody z działalności operacyjnej. Skoro jednak MF twierdzi, że są zwolnione z podatku, to urzędy powinny się do tego poglądu konsekwentnie stosować. Szkoda tylko, że tak długo trzymało spółdzielnie i wspólnoty w niepewności. W interpretacji z 22 grudnia 2006 r. (DD6-8213-438/WK/06/339/391) jako opłaty związane z zasobami mieszkaniowymi (i tym samym zwolnione) wskazywało bowiem jedynie czynsze (nie wspominało natomiast o odsetkach od nieterminowych płatności). Nowa interpretacja nie odnosi się jednak do odsetek od środków na rachunku bankowym. Moim zdaniem wyłączenie ich z opodatkowania nadal wiąże się z ryzykiem zakwestionowania przez organy podatkowe. Z interpretacji Ministerstwa Finansów wynika, że zwolnione od podatku są przychody (opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) związane z zasobami mieszkaniowymi, którymi są: > znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, np. – dźwigi osobowe i towarowe, – aparaty do wymiany ciepła, – kotłownie i hydrofornie wbudowane, – klatki schodowe, – strychy, piwnice, komórki, – balkony, loggie, – garaże, > pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. – budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np. spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, – kotłownie i hydrofornie wolno stojące, – osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe, > urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wcześniej wymienione, np. – zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, – rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, – sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, – budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, – budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, – inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA