fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie było transakcji, nie ma też odliczenia

Podatek z faktury wewnętrznej dotyczącej czynności, które nie miały w rzeczywistości miejsca, rozliczany jest na zasadach ogólnych. Nie stanowi jednak podatku naliczonego
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 5 marca 2008 r. (I SA/Bk 19/08).Urząd skarbowy ustalił spółce dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Stwierdził, że nieprawidłowo rozliczyła VAT z transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów, i ujęła w deklaracji inne wartości niż faktycznie wynikające z faktur.Wystawiła faktury wewnętrzne z wykazanymi kwotami podatku należnego. Miały one potwierdzać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatek należny ujęła do rozliczenia. Z protokołu kontroli wynikało jednak, że transakcje te w rzeczywistości nie nastąpiły.Organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania i w tym zakresie umorzył postępowanie. W pozostałej części utrzymał w mocy rozstrzygniecie urzędu skarbowego. Stwierdził, że jeśli nabycia wewnątrzwspólnotowe w rzeczywistości nie miały miejsca, a spółka wystawiła faktury z wykazanym podatkiem należnym,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA