fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS to uprzywilejowany wierzyciel

Należności ze składek na ubezpieczenia społeczne są spłacane z kwoty uzyskanej z egzekucji sądowej w kolejności siódmej albo piątej, jeśli ZUS zadbał o zabezpieczenie ich hipoteką albo zastawem wpisanym do rejestru
Takie wyjaśnienie zawarł Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 2008 r. (III CZP 150/07). Chodzi o należności z tytułu składek w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl tego przepisu składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane należnościami z tytułu składek nieopłacone w terminie, są ściągane według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Kolejność spłaty długów z sumy uzyskanej przez komornika określa – dzieląc je na dziesięć kategorii – art. 1025 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.Taka kategoryzacja ma dla wierzycieli zasadnicze znacznie. Decyduje o szansach odzyskania należności, jeśli kwota uzyskana przez komornika nie starcza na spłacenie wszystkich poszkodowanych. Zasada bowiem zapisana na taki wypadek w art. 10261 k.p.c. jest taka, że należności zaliczane w art. 1025 k.p.c. do kategorii ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA