W województwie śląskim liczy się motoryzacja i zdobywanie inwestorów

Na Śląsku pracodawcy i pracownicy będą szkolić się w dostosowaniu do potrzeb regionalnego rynku pracy. Coraz większe znaczenie zyskuje tam motoryzacja zamiast tradycyjnego przemysłu wydobywczego
Wzrost wykształcenia i zdolności adaptacyjnych mieszkańców województwa do zachodzących zmian społecznych i gospodarczych to jeden z celów strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020. Z tego dokumentu oraz badań rynku wynika, że trzeba tam podejmować działania zwiększające kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia mieszkańców. Dlatego będą wspierane zróżnicowane formy kształcenia, odpowiadające obecnemu i przewidywanemu zapotrzebowaniu rynku.W roku 2008 planowany jest jeden konkurs, który ma rozdysponować ponad 82 mln zł. Najprawdopodobniej zostanie on ogłoszony jeszcze w tym kwartale i będzie otwarty, dlatego nabór wniosków zakończy się po wyczerpaniu pieniędzy na ten rok. W województwie śląskim z poddziałania 8.1.1 realizowane mogą być projekty na:- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, m.in. z zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakres...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL