W petycji aplikanci zwracają się z wnioskiem o nowelizację przepisów dotyczących przyznawania uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego. Chcą przyznania uprawnień aplikantom, którzy ukończyli trzyletnią aplikację adwokacką i radcowską, a ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie mogli przystąpić do egzaminu zawodowego.

Przypomnijmy, iż 12 marca Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem egzaminy prawnicze przewidziane w dniach 24-27 marca br. zostają odwołane.

W obszernym uzasadnieniu, aplikanci podkreślają "chęć niesienia pomocy dla wszystkich Obywateli Naszego Kraju poprzez zapewnienie opieki prawnej na etapie przedsądowym jak również w sądach i urzędach".

- Posiadając prawo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz mając stosowne uprawnienia procesowe będziemy mogli służyć pomocą wszystkim Obywatelom nie tylko na etapie przedsądowym, ale również przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami - piszą aplikanci.

Pod petycją podpisało się na chwilę obecną ponad 200 osób.