Łącznie 5806 osób przystąpiło w sobotę do państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

Kandydaci na aplikantów w ciągu 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań. Każde zawierało po trzy propozycje odpowiedzi. By uzyskać pozytywny wynik, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 100 pytań.

Jak podało w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości, według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

- na aplikację adwokacką – 2 173 osoby, a zdało je 911 osób, co stanowi 41,9 proc. przystępujących (w roku 2021 zdawalność wyniosła 59,8 proc.);

- na aplikację radcowską – 2 791 osób, zdało 1 151 osób, co stanowi 41,2 proc. (w roku 2021 zdawalność wyniosła 59 proc.);

- na aplikację notarialną – 682 osoby, zdało 389 osób, co stanowi 57 proc. (w roku 2021 zdawalność wyniosła 60,7 proc.);

- na aplikację komorniczą – 160 osób, zdało 88 osób, co stanowi 55 proc. (w roku 2021 zdawalność wyniosła 64,2 proc.).

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Opolu – 52,6 proc. oraz w komisji egzaminacyjnej w Katowicach – 52,4 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Toruniu – 29,3 proc.

W przypadku egzaminu na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 53,3 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Olsztynie – 22,2 proc.

W przypadku egzaminu na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 68 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu – 52,3 proc.

Na egzaminie na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 71,1 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 43,1 proc.

Resort przypomina, że osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione – w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Czytaj więcej

Słabe wyniki zdających egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze