Już szósty raz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadza egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 141 osób. Część pisemna trwała dwa dni.

W pierwszym dniu zdający sporządzali orzeczenie wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej (w tym roku sprawa dotyczyła przestępstwa umyślnego uszkodzenia ciała na okres powyżej siedmiu dni, popełnionego w warunkach ograniczonej poczytalności).

W drugim dniu (środa) zdający sporządzali orzeczenie wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej. W tym roku dotyczyła zapłaty weksla zabezpieczającego umowy pożyczki i najmu.

Akta spraw na część pisemną, a następnie kazusy na część ustną egzaminu sędziowskiego opracowują zespoły egzaminacyjne powoływane przez ministra sprawiedliwości, a przeprowadzają specjalne komisje.

– Po raz pierwszy KSSiP umożliwiła zdającym pisanie prac na komputerach, a nie tylko ręcznie. Warto podkreślić, że trzy matki skorzystały z prawa wydłużenia czasu egzaminu o czas na karmienie – powiedziała Małgorzata Manowska, dyrektor szkoły.