Szczegóły zawiera rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych, które w sobotę (5 listopada) wchodzi w życie.

Oto niektóre wymogi: informatyczny nośnik akt powinien być przystosowany do przenoszenia informacji między urządzeniami odczytującymi różnych producentów, a zapis zawierać wskazanie oprogramowania. Ma być opatrzony tzw. metadanymi ułatwiającymi korzystanie, m.in. informacjami o twórcy danych, komorniku odpowiedzialnym za treść dokumentu, oraz datami.

Większość komorników ma odpowiedni program i dokumentuje przebieg egzekucji w formie elektronicznej, ale za komputeryzacją nie poszły zmiany procedury cywilnej, która wymaga nadal tworzenia akt w formie papierowej. Wyjątkiem jest egzekucja e-nakazów wydawanych masowo w lubelskim e-sądzie, ale po ściągnięciu e-nakazu elektronicznie komornik musi zakładać dla takiej sprawy akta papierowe. Stąd postulaty komorników dotyczące rozszerzenia elektronizacji.

– To nie takie proste i wymaga czasu. Mamy jednak plany elektronizacji kolejnych postępowań, oczywiście nie wszystko w postępowaniu egzekucyjnym może (i musi) być zinformatyzowane – wskazuje sędzia Bogdan Pękalski z Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pod koniec zeszłej kadencji parlamentu MS przygotowało obszerną nowelę kodeksu postępowania cywilnego, która przewiduje m.in. informatyzację egzekucji bankowych tytułów wykonawczych. E-procedura objąć ma też częściowo zwykłe postępowanie egzekucyjne, np. ma umożliwiać wierzycielowi wszczęcie go w tej formie.

– Takie zmiany, zwłaszcza dopuszczenie elektronicznej korespondencji wierzyciela z komornikiem, znacznie usprawniłyby egzekucję i zmniejszyły jej koszty, na czym skorzystaliby także wierzyciele – zapewnia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

podstawa prawna:

rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 października 2011 r. DzU nr 226, poz. 1366

więcej w serwisie:

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Inne zawody

»

Komornicy

Wymiar sprawiedliwości

»

Postępowanie w sądzie

»

Postępowanie nakazowe i upominawcze