Jak uchwała NSA wpłynęła na sprawy reprywatyzacyjne

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego cesja wierzytelności nie daje podstawy nowemu właścicielowi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w trybie administracyjnym.

Publikacja: 24.01.2024 02:00

Jak uchwała NSA wpłynęła na sprawy reprywatyzacyjne

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny 30 czerwca 2022 r. (I OPS 1/22) wydał dość nietypowe orzeczenie, w którym całkowicie zmienił dotychczasową, utrwaloną od wielu lat, linię orzeczniczą. Skład siedmiu sędziów uznał bowiem, że umowa cesji wierzytelności nie może stanowić źródła interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., co w konsekwencji prowadzi do niedopuszczalności oraz nieskuteczności nabycia wierzytelności odszkodowawczej z tytułu wywłaszczenia. W ocenie sądu cesja wierzytelności nie daje podstawy nowemu właścicielowi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w trybie administracyjnym.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego