Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Gdy część wnioskowanych danych nie może zostać udostępniona z uwagi na interes prywatny osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, to organ powinien wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia tych danych.

Publikacja: 12.07.2023 12:51

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Foto: Adobe Stock

Z przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2022 r., poz. 902; dalej: u.d.i.p.) wynika, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma obowiązek podjąć określone w tej ustawie czynności w terminach wskazanych w art. 13 u.d.i.p.

Organ, do którego wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej jest zobowiązany: udostępnić żądaną informację publiczną (jeżeli jest w jej posiadaniu) w terminie wskazanym w art. 13 u.d.i.p. (bez zbędnej zwłoki, ewentualnie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Jeżeli terminy te nie mogą zostać dochowane, wtedy należy powiadomić stronę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnienie nastąpi, nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN