Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Gdy część wnioskowanych danych nie może zostać udostępniona z uwagi na interes prywatny osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, to organ powinien wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia tych danych.

Publikacja: 12.07.2023 12:51

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Foto: Adobe Stock

Z przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2022 r., poz. 902; dalej: u.d.i.p.) wynika, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma obowiązek podjąć określone w tej ustawie czynności w terminach wskazanych w art. 13 u.d.i.p.

Organ, do którego wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej jest zobowiązany: udostępnić żądaną informację publiczną (jeżeli jest w jej posiadaniu) w terminie wskazanym w art. 13 u.d.i.p. (bez zbędnej zwłoki, ewentualnie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Jeżeli terminy te nie mogą zostać dochowane, wtedy należy powiadomić stronę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnienie nastąpi, nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży