Zgodnie z wezwaniem możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego, realizowane w oparciu o kompleksowe plany rozwoju takiego szkolnictwa, a polegające m.in. na:

- odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej, związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki,