Postępowania przetargowe zostaną skrócone i uproszczone

Kompetencje firm starających się o wykonanie zamówienia publicznego mają być weryfikowane na podstawie odpowiednich certyfikatów.

Publikacja: 20.03.2024 07:22

Postępowania przetargowe zostaną skrócone i uproszczone

Foto: Fotorzepa/Radek Pasterski

Uzyskiwanie i posługiwanie się certyfikatem wydawanym przez akredytowane jednostki certyfikujące nie będzie obowiązkowe, ale dla tych, którzy się na to zdecydują, jego używanie uprości składanie ofert przetargowych. Takie rozwiązania przewidują założenia projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

Przy przetargach bez załączników

W przypadku przedłożenia certyfikatu nie będzie już wymagane dołączanie do oferty licznych załączników potwierdzających spełnienie wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obecnie wykonawcy do każdego postępowania przetargowego są zobowiązani do gromadzenia i składania dokumentów wymaganych przez zamawiającego, a zamawiający do weryfikacji tych wszystkich dokumentów. Wydany certyfikat oferent będzie natomiast mógł przedłożyć dla wszystkich postępowań, w których będzie brał udział. Dopiero wraz z nabyciem kolejnych kompetencji i doświadczenia będzie musiał go aktualizować.

Uproszczenie przetargów

Wojciech Wołoszyk, przewodniczący Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT oraz prezes zarządu IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., podkreśla, że wprowadzenie certyfikatów uprości proces oraz zmniejszy koszty i nakład pracy związany z postępowaniem w zamówieniach publicznych, zarówno ze strony oferenta, jak i zamawiającego. – Obecnie zdarza się, że firma nie przystępuje do przetargu z uwagi na złożenie zaświadczenia w nieodpowiedniej formie lub wskutek braku złożonego podpisu, a nie z powodu braku odpowiednich kompetencji. Z kolei niektórzy potencjalni wykonawcy, nieposiadający wyspecjalizowanej kadry, z uwagi na brak jednolitości w wydawaniu dokumentów elektronicznych mają problem ze złożeniem oferty – podsumowuje Wojciech Wołoszyk.

Czytaj więcej

10 pułapek na wykonawcę w przetargu publicznym

Mniej formalizmu w przetargach

Z kolej Mateusz Brzeziński LL.M. DBA, partner w kancelarii prawnej JBP Jarzyński Brzeziński Partners, uważa, że każde uproszczenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy odczytywać pozytywnie. Jak dodaje, potencjalni uczestnicy rynku zamówień publicznych wskazują, że nadmierny formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie składanych podmiotowych środków dowodowych (chociażby dokumenty z ZUS, US czy KRK), zniechęca do uczestnictwa w zamówieniach publicznych.

– W związku z tym, że zamawiający mogą formułować szczegółowe wymogi w zakresie warunków udziału w postępowaniu, to w przypadku certyfikacji wykonawców zamawiający mogą mieć wątpliwości, czy ich szczegółowe wymagania mogą być potwierdzone przez właściwy certyfika – zwraca uwagę Mateusz Brzeziński. – Dopuszczona została możliwość kwestionowania certyfikatu, ale tylko wtedy, kiedy zamawiający będzie miał odpowiednie uzasadnienie. Może to dla niektórych zamawiających być niewystarczające, aby rzeczywiście potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zauważa Mateusz Brzeziński.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Przetargi pod lupą prokuratora po zmianie kodeksu karnego
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność