Czy w sytuacji potencjalnej niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie byłoby wystarczające otwarcie likwidacji spółki?

Otwarcie likwidacji następuje m.in. z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. W przypadku spółki z o.o. przeprowadzenie likwidacji przed rozwiązaniem spółki i jej wykreśleniem z rejestru jest obowiązkowe.