Marketing operujący oznaczeniami oddziaływującymi na różne zmysły widać, czuć i słychać na każdym kroku. To także ogromny rynek, który napotyka na problem z ochroną prawną niekonwencjonalnych oznaczeń a zatem innych niż znaki słowne, graficzne czy słowno-graficzne. Takie oznaczenia to między innymi znaki pozycyjne, przestrzenne, kolor lub kombinacja kolorów, dźwięk, ruch, znak multimedialny czy holograficzny, znaki zapachowe czy smakowe.

Wymóg przedstawialności graficznej …