Uladzimir Cybulka

Czy zapach choinki można zarejestrować jako znak towarowy?

Święta to eskalacja kampanii marketingowych i to nie takich zwykłych, tylko tych magicznych, odwołujących się do wspomnień z dzieciństwa, do zapachów, smakołyków i całej palety uczuć związanych z Bożym Narodzeniem. Wykorzystywane są w nich różnorodne oznaczenia. Nie wszystkie jednak mogą korzystać z ochrony prawnej.

Dofinansowanie UE na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Posiadanie praw ochronnych i możliwość ich udokumentowania to punkt wyjścia.

Ochrona marki osobistej ma pewne ograniczenia

Rozwój marki skalowalnej i opartej nie tylko na osobie jej twórcy wręcz wymusza rejestrację znaku towarowego.

„Zgrane pary” - czyli strategiczne sojusze marek a prawo znaków towarowych

Sojusz marek (ang. brand Alliance) to de facto tak czy inaczej skonstruowane porozumienie między dysponentami marek czy to firmowych, produktowych a nawet parasolowych w celu osiągnięcia podwyższonej rozpoznawalności wśród odbiorców, na rynku a tym samym zwiększenia siły ich jednostkowego oddziaływania. Jest to kluczowa część budowanych strategii biznesowych, której celem jest zwiększenie zysków i zasięgu rynku.

Wojna prawami własności intelektualnej

Wojna na Ukrainie wyzwoliła w ludziach najróżniejsze zachowania – od szlachetnej solidarności, odwagi wypowiedzenia na głos sprzeciwu wobec działań wojennych swojego kraju po negowanie faktu prowadzenia wojny, ruchy nacjonalizujące majątki czy legalizujące łamanie umów międzynarodowych. Wielopłaszczyznowość skutków działań na Ukrainie uwidoczniła się także w praktyce własności intelektualnej.

Strategia firmy musi objąć prawa własności intelektualnej

Ochrony IP w fizycznym świecie nie można zrównać do tej w świecie wirtualnym. Właściciele IP muszą radzić sobie z bardziej złożonym środowiskiem internetowym i nowymi technologiami.